20181h 45mIMdb: 3HD

ณ สำนักแห่งหนึ่งในที่ไกลผู้คนได้ทำวิธีเรียกวิญญาณเข้าร่างปริษนาร่างหนึ่ง แต่กลับมีวิญญาณแปลกหน้าหลุดเข้ามาด้วยแล้วเหมือนว่ามันจะสามารถสิงร่างใครเมื่อไหร่ก็ได้ ทุกคนในสำนักจึงต้องหาวิธีป้องกันจากวิญญาณแปลกหน้าพวกนี้และเอาชีวิตรอดให้ได้

แสดงความคิดเห็น