2018IMdb: 6.5HD

ตี๋เหรินเจี๋ย ปริศนาพลิกฟ้า 4 จตุรเทพ เรื่องราวของ ตี๋เหรินเจี๋ย หลังจากคลี่คลายปริศนาของมังกรทะเล (Sea Dragon) ในตอบจบของภาคก่อน อวี้จื้อเจินจิน (Yuchi Zhenjin) และได้รับความไว้วางใจจาก จักรพรรดิเกาจง ให้เป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวนและพระราชทานพลองมังกรที่สามารถลงโทษทุกคนที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ

แสดงความคิดเห็น