2013IMdb: 7.8HD

บุลล็อครับบทเป็น ดร.ไรอัน สโตน วิศวกรรมอัจฉริยะด้านการแพทย์ที่อยู่ในภารกิจบนยานอว กาศเป็นครั้งแรกร่วมกับ แม็ตต์ โควัลสกี้ มนุษย์อวกาศที่มากประสบการณ์ (คลูนีย์) แต่ช่วงที่เดินสำรวจอวกาศได้เกิดเหตุร้ายขึ้น ยานอวกาศพังสิ้นสภาพจนสโตนและโควัลสกี้ต้องอยู่อย่าง เคว้งคว้ง ไม่สามารถยึดติดกับสิ่งใดได้นอกจากพวกเขาที่ต้องโคจร ออกไปในความมืด
ความเงียบสงัดบอกกับพวกเขาว่าหมดทางติดต่อกับโลก…และ โอกาสในการได้รับความ ช่วยเหลือแล้ว ขณะที่ความกลัวเปลี่ยนเป็นอาการขวัญเสีย ห้วงอวกาศที่กว้างใหญ่ก็ทำให้ออกซิเจนที่มีน้อยนิดค่ อยๆ หมดลง

แสดงความคิดเห็น
2013IMdb: 7.8HD

เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์สาว ดร.ไรอัน สโตน และนักบินอวกาศหนุ่ม แม็ต โควอลสกี้ ที่เกิดต้องมาติดอยู่นอกโลกตามลำพัง เมื่อกระสวยอวกาศเกิดพังขึ้นมา พวกเขาจึงต้องหาทางกลับสู่โลกให้ได้ ก่อนที่จะต้องจบชีวิตลงที่นั่น!!

แสดงความคิดเห็น