20190h 40mIMdb: 4.5SUB

ลูกหลานของผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนในสวีเดนได้ปลีกตัวหนีความไม่แน่นอนของชีวิตและเริ่มแสดงอาการป่วยเหมือนอยู่ในสภาวะโคม่าที่เรียกว่ารีซิกเนชันซินโดรม

แสดงความคิดเห็น