2008IMdb: N/AHD

ในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนนั้นมี “ซ้องกั๋ง” “สามก๊ก” “ไซอิ๋ว” และ “ความฝันในหอแดง” แต่ยังมีการนับอีกแบบหนึ่งคือ สี่สุดยอดวรรณกรรมพิสดาร ซึ่งมีสามเรื่องแรกเหมือนกัน ต่างกันที่เรื่องที่สี่นั้นคือ “จินผิงเหมย” หรือจะนับว่าจินผิงเหมยนี้เป็นสุดยอดวรรณกรรมจีนเรื่องที่ห้าก็ว่าได้ เนื้อเรื่องของจินผิงเหมยนั้น เป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตของพวกชนชั้นสูง วิถีชีวิตและค่านิยมของคนในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ในเนื้อเรื่องสมมติว่าอยู่ในช่วงราชวงศ์ซ้องช่วงไช่จิง(ฉั่วเกีย)เรืองอำนาจในเมืองไทยมีสองฉบับแปล 1.”ดอกเหมยในแจกันทอง” โดย “คุณเนียน กูรมะโรหิต” แปลจากฉบับภาษาจีน ลงในหนังสือพิมพ์แสนสุข แต่แปลไม่จบ 2.”บุปผาในกุณฑีทอง” โดย “ยาขอบ” แปลจากฉบับอังกฤษของ Bernard miall ที่แปลจากฉบับเยอรมันของ Franz Kuhn อีกที ซึ่งเป็นฉบับที่ย่อและตัดทอนฉากพิศวาสแล้ว แต่สุดท้ายก็แปลไม่จบ แต่มีรวมเล่มออกมาของสนพ. ดอกหญ้า เรื่องย่อ ซีเหมินชิ่ง เป็นลูกชายของนักศึกษาเพศสัมพันธ์ในสมัยซ้อง จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มาจากบิดา และได้ผ่านการสอนการเรียนรู้จากหญิงโสเภณีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศสัมพันธ์ จนทำให้เขาได้เมียเป็นแม่ชี และผ่านหญิงอีกมากมาย สุดท้ายได้รู้จักกับจินเหลียน และสัญญาว่าจะไถ่ตัวให้ แต่ก็ไม่สำเร็จ จนจินเหลียนโตขึ้นได้เจอกันอีกครั้ง กลับกลายเป็นว่ามีสามีแล้ว ซีเหมินชิ่งจึงวางแผนฆ่าสามีของนางเพื่อครอบครองนาง!?

แสดงความคิดเห็น