1999IMdb: 7HD

เรื่องของดักลาส ฮอลล์ (Craig Bierko) ผู้ค้นคิดประดิษฐ์โลกเสมือนจริงขึ้นมา ก็เหมือนกับหนังไซไฟทั่วไปนั่นแหละครับ เครื่องแบบเชื่อมต่อเข้ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากนั้นก็จะสามารถเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้ นมาได้ แล้วไปๆ มาๆ ดักลาสก็เริ่มพบกับสิ่งไม่ชอบมาพากล ตั้งแต่การตายอย่างลึกลับของเพื่อนร่วมงานอย่าง แฮนนอน ฟูลเลอร์ (Armin Mueller-Stahl) และการปรากฏตัวของหญิงสาวที่อ้างว่าเป็น ลูกสาวของแฮนนอน (Gretchen Mol) ดักลาสจึงต้องรีบตามหาความจริง เพราะรู้สึกว่า ตัวเขาเองก็เริ่มตกอยู่ในอันตรายเหมือนกัน และโลกเสมือนจริงที่เขาสร้างนั้นน่าจะมีอะไรลึกลับที ่มากกว่าที่เขาได้คาด คิดเอาไว้ด้วย

แสดงความคิดเห็น