1999IMdb: 7.2HD

ภาพยนต์สะท้อนความเป็นวัยรุ่น ที่ต้องเผชิญกับปัญหากับการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่น การเติบโตสู่วัยสาว ความเปลี่ยวเหงา ความสับสน และเซ็กส์ ที่สำคัญวัยนี้มันมีเส้นบางๆที่สามารถแตกขาดได้ ถ้ามีใครมากระทบจิตใจพวกเขา ซึ่งถ้าดูจากภายนอดเหมือนกับเป็นครอบครัวอบอุ่นแต่ด้ วยการที่พ่อแม่เข้มงา ดมากเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาให้ลูกๆทั้ง 5 คนอึดอัด อยากที่จะเป็นอิสระ แล้วมันก็เป็นจริง พวกเธอจึงดัดสินใจแบบนี้ ภาพยนต์บอกให้เรารู้ว่า “การเป็นวัยรุ่นโดยไม่มีปัญหามันยาก … แต่การเป็นพ่อแม่ที่ดี มันก็ยากเหมือนกัน”

แสดงความคิดเห็น