20191h 54mIMdb: 6.3ZOOM

Dark Phoenix จะเน้นการเล่าเรื่องไปที่ “จีน เกรย์” มนุษย์กลายพันธุ์สาวผู้มีพลังจิตในระดับสูงไม่แพ้ ชาร์ล เซเวียร์ ซึ่งเธอได้พบกับอุบัติเหตุทำให้รังสีสุริยะประหลาดถูกดูดเข้าไปในตัว ส่งผลให้พลังของเธอเพิ่มพูนขึ้น (จากที่มากอยู่แล้ว) และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เธอไม่สามารถควบคุมมันเอาไว้ได้ จีน เกรย์ เริ่มที่จะพัฒนาศักยภาพอันเหลือเชื่อของเธอ ซึ่งนั่นมันได้นำไปสู่หนทางอันเลวร้าย แล้วมันก็ทำให้เธอกลายเป็นดาร์คฟีนิกซ์ ตอนนี้เหล่าเอ็กซ์-เมนจึงจำเป็นต้องตัดสินใจว่าชีวิตของสมาชิกในทีมมันจะมีค่ามากกว่าชีวิตของคนทั้งโลกหรือไม่

แสดงความคิดเห็น